Contact Us

You Are Here: Home / Contact Us

Excel Development Bank Ltd.
Mukti Chowk, Ward No.-7, Birtamode Municipality
Birtamode, Jhapa, Nepal
Phone: 023-543714
Fax: 023-543563
Email: info@edb.com.np

For more details, click here.

Location Map

Head Office Location

All Branch Location

एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक नै किन?

 

अब एक्सेलको मुद्दति खातामा पाउनुहोस् वार्षिक अधिकतम १०.५० प्रतिशतसम्मको ब्याज

Excel VISA Debit Card लिइसक्नु भयो?